Aktualności

W „Rzeczpospolitej” w dniu 28 maja ukazała się informacja o organizowaniu przez Kancelarię Premiera szkoleń dla 256 pracowników urzędów w zakresie poprawnego językowo redagowania pism urzędowych. Informacja dostępna pod linkiem: "Rzeczpospolita": Rząd nauczy się polskiego oraz pod linkami: Urzędnicy muszą się nauczyć mówić po polsku i Rząd wypowiada wojnę urzędniczemu bełkotowi .

I Kongres Języka Urzędowego

I Kongres Języka Urzędowego debatował w Senacie

31 października 2012 r. w Senacie zakończył dwudniowe obrady I Kongres Języka Urzędowego. Spotkanie językoznawców, prawników, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz tłumaczy dokumentów Unii Europejskiej zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom”. Nad tą wspólną inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich, Senatu RP, Wojewody Mazowieckiego, Szefa Służby Cywilnej, Rady Języka Polskiego, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski. Dwudniowy kongres stał się forum wymiany poglądów na temat obecnego stanu urzędowej odmiany polszczyzny. Jego uczestnicy przyjęli deklarację, w której zaapelowali o trwałą poprawę jakości komunikacji w sferze publicznej.

"Ojczysty dodaj do ulubionych"

Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii "Ojczysty dodaj do ulubionych" przygotowało spot związany z Kongresem Języka Urzędowego.