Aktualności

Kampania PETYCJA-TWOJE PRAWO

Kancelaria Senatu wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytutem Spraw Publicznych prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem PETYCJA – TWOJE PRAWO. Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, jeden ze współtwórców ustawy w ten sposób przestawił główne założenia kampanii: „Po pierwsze, musimy dotrzeć do obywateli z informacją, że mają nowe prawo. Do tej pory było ono martwe. Musimy ich przekonać, że warto po nie sięgać. Po drugie, musimy poinformować organizacje pozarządowe, które dopominały się o to prawo, jak można z niego korzystać. By wiedziały, że można opinię publiczną mobilizować w określonej sprawie i że będzie to wyjątkowo proste. Po trzecie, władzom publicznym trzeba uświadomić, że warto się zajmować petycjami”.

I Kongres Języka Urzędowego

I Kongres Języka Urzędowego debatował w Senacie

31 października 2012 r. w Senacie zakończył dwudniowe obrady I Kongres Języka Urzędowego. Spotkanie językoznawców, prawników, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz tłumaczy dokumentów Unii Europejskiej zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom”. Nad tą wspólną inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich, Senatu RP, Wojewody Mazowieckiego, Szefa Służby Cywilnej, Rady Języka Polskiego, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski. Dwudniowy kongres stał się forum wymiany poglądów na temat obecnego stanu urzędowej odmiany polszczyzny. Jego uczestnicy przyjęli deklarację, w której zaapelowali o trwałą poprawę jakości komunikacji w sferze publicznej.

"Ojczysty dodaj do ulubionych"

Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii "Ojczysty dodaj do ulubionych" przygotowało spot związany z Kongresem Języka Urzędowego.